am designs

logo

0 articles

fritz hansen

PK80 daybed

€ 13.864,00 (incl. 21% VAT)

PK22 lounge chair

€ 3.901,00 (incl. 21% VAT)

PK22 lounge chair

€ 3.127,00 (incl. 21% VAT)

PK22 lounge chair

€ 3.901,00 (incl. 21% VAT)

Swan chair

€ 5.566,00 (incl. 21% VAT)

Swan chair

€ 7.144,00 (incl. 21% VAT)

PK25 lounge chair

€ 9.143,00 (incl. 21% VAT)

PK25 lounge chair

€ 9.143,00 (incl. 21% VAT)

PK20 chair

€ 6.719,00 (incl. 21% VAT)

PK20 chair with headrest

€ 9.151,00 (incl. 21% VAT)

Egg chair

€ 13.256,00 (incl. 21% VAT)

Egg chair

€ 5.784,00 (incl. 21% VAT)

Egg chair

€ 9.525,00 (incl. 21% VAT)

PK31 two seater sofa

€ 22.063,00 (incl. 21% VAT)

PK31 two seater sofa

€ 22.063,00 (incl. 21% VAT)

PK11

€ 2.910,00 (incl. 21% VAT)

CHINA chair

€ 7.157,00 (incl. 21% VAT)

CHINA chair

€ 5.705,00 (incl. 21% VAT)

PK9

€ 4.507,00 (incl. 21% VAT)

pk91 folding stool

€ 3.430,35 (incl. 21% VAT)

Pk91 folding stool

€ 3.156,89 (incl. 21% VAT)

Egg footstool

€ 2.338,93 (incl. 21% VAT)

Pk33 stool

€ 3.249,00 (incl. 21% VAT)

pk33 stool

€ 3.316,61 (incl. 21% VAT)

PK51

€ 7.258,00 (incl. 21% VAT)

Essay

€ 5.524,00 (incl. 21% VAT)

Essay table

€ 5.524,00 (incl. 21% VAT)

PK 71 nesting tables

€ 1.682,00 (incl. 21% VAT)

PK 71 nesting tables

€ 1.682,00 (incl. 21% VAT)